Akademickie Targi Pracy

Akademickie Targi Pracy

www.atp.lodz.pl

Wszystko w Twoich rękach

Wszystko w Twoich rękach

Fizjoterapia należy do specjalistycznych zawodów medycznych i stanowi główny dział rehabilitacji medycznej. Współcześnie zawód fizjoterapeuty stał się bardzo popularny oraz potrzebny, szczególnie ze względu na rosnącą długość życia i średnią wieku społeczeństwa …

Ciekawy zawód

Ciekawy zawód

Fizjoterapeuci to dziś nie tylko rehabilitanci w szpitalach i sanatoriach, lecz specjaliści pracujący w przychodniach sportowo-lekarskich i klubach sportowych, gabinetach masażu, odnowy biologicznej, klubach fitness …

Aktualności

  • Informacja o naborze wniosków aparaturowych na 2017r.
    Szanowni Państwo, Wzorem lat ubiegłych proszę o nadsyłanie wniosków na 2017 rok o dofinansowanie inwestycji aparaturowych, służących potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych, w których koszt jednostkowy inwestycji wynosi powyżej 500.000,- zł. Termin składania wniosków w MNiSW upływa 31sierpnia 2016r. Osoby zainteresowane mogą składać wnioski  w Dziekanatach do dnia 24 .08. 2016 r.  –  1 egzemplarz  ...

więcej...

Komunikaty


więcej...

Dane teleadresowe

Dziekanat Wydziału Wojskowo-Lekarskiego kierunk Fizjoterapii
Pl. gen. J. Hallera 1, bud nr 1
90-647 Łódź
Tel. 42 272 50 44
        42 272 50 46
        42 272 50 47
        42 272 50 49

 


więcej...