Opłaty

Opłaty za dokumenty

(Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011r. w sprawie przebiegu studiów):

  • Opłata za elektroniczną legitymację – 17,00zł
  • Opłata za duplikat legitymacji  – 25,50 zł
  • Wysokość opłaty za dyplom w języku polskim: 60,00 zł
  • Wysokość opłaty za dyplom w języku angielskim – 40,00 zł
  • Wysokość opłaty za duplikat dyplomu – 90,00 zł

 


Wydrukuj strone
Do gory
Do gory