Ostatnie Posiedzenie Rady Wydziału Wojskowo-Lekarskiego

Posted Opublikowane przez admin w Aktualności
Wrz
26

W dniu 24 września 2019 roku w Auli płk. prof. dr. hab. med. Jana Haftka odbyło się ostatnie Posiedzenie Rady Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

W części roboczej Posiedzenia udział wzięli:

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi-prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek

Prorektor ds. Organizacyjnych i Studenckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – prof. dr hab. n.   med. Janusz Piekarski.

Jego Magnificencja podziękował Dziekanowi Wydziału Wojskowo-Lekarskiego – prof. dr. hab. n.  med. Jurkowi Olszewskiemu za 7 lat pracy na tym stanowisku i pokreślił, że kierowanie jedyną w kraju jednostką nie jest zadaniem prostym, gdzie obok studentów cywilnych, kształceni są również podchorążowie, przyszli lekarze wojskowi dla potrzeb MON. Zwrócił także uwagę w specjalnym adresie na to, że Dziekan  sprostał aktualnym wymaganiom, dostosowując Wydział do bieżących oczekiwań, łącząc jednocześnie pamięć i tradycję.

Dziekan Wydziału Wojskowo-Lekarskiego prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski podziękował Władzom Uczelni i członkom Rady Wydziału za współpracę oraz wręczył wszystkim monografię swojego autorstwa pt.: „ Kartki z historii Wydziału Wojskowo-Lekarskiego UM w Łodzi w latach 2012-2019”.

Następnie złożono  wieniec przed pomnikiem patrona Wojskowej Akademii Medycznej gen. dyw. prof. dr. med. Bolesława Szareckiego i wykonano wspólne zdjęcie Rady Wydziału Wojskowo-Lekarskiego z Władzami Uczelni.

Uroczysta część Posiedzenia Rady Wydziału odbyła się w Auli Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.

Wśród zaproszonych gości byli: Rektorzy, Prorektorzy, Dziekani, profesorowie byłej Wojskowej Akademii Medycznej oraz liczna grupa członków Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji WAM i Wojskowej Służby Zdrowia na czele z Prezesem płk. rez. dr n. hum. Czesławem Marmurą oraz Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM z Panią Dyrektor dr n. med. Moniką Domarecką. których w sposób ciepły i szczególny powitał Dziekan Wydziału Wojskowo-Lekarskiego – prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski.

Po czym zostały przedstawione  „Kartki z Historii Wydziału Wojskowo-Lekarskiego UM w Łodzi” z ostatnich 2 lat, natomiast podkład muzyczny do tej prezentacji został przygotowany przez Panią prof. Annę Domańską (Przyjaciela Wydziału), gdzie znalazły się piękne nastrojowe utwory z akcentami Chóru Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

W zastępstwie nieobecnego Komendanta Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego wystąpił ppłk Jacek Bielecki, który podziękował Dziekanowi Wydziału za współpracę i bliskie oraz częste kontakty z podchorążymi. W tej części został przedstawionym film o dokonaniach i ofercie szkoleniowej WCKMed.

Uroczyste Posiedzenie Rady Wydziału Wojskowo-Lekarskiego zakończyło się koleżeńskim spotkaniem przy grochówce wojskowej.

Przygotował:
Dziekan Wydziału Wojskowo-Lekarskiego
Prof. zw. dr hab. Jurek Olszewski