Uroczystość Jubileuszu 100-lecia utworzenia 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego w Ciechocinku

Posted Opublikowane przez admin w Aktualności
Cze
10

W dniu 31 maja 2019 odbyła się Uroczystość Jubileuszu 100-lecia utworzenia 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego w Ciechocinku.

Za datę powstania pierwszej wojskowej placówki szpitalnictwa uzdrowiskowego  w     Ciechocinku przyjmuje się dni 16-20 maja 1919 roku, kiedy rozpoczęto przyjmowanie rannych i chorych żołnierzy polskich. W okresie międzywojennym leczenie górnych dróg oddechowych było jednym z podstawowych profili lecznictwa uzdrowiskowego.

Po II wojnie światowej już od 1946 roku chorzy laryngologiczni stanowili dość liczną grupę. Korzystano z doraźnych konsultacji prowadzonych przez lekarzy ze Szpitala Okręgowego w Toruniu.

Zasadniczy rozwój  działalności profilaktyczno-leczniczej i rehabilitacyjnej  w zakresie chorób górnych dróg oddechowych ma swoje początki w 1960 roku w związku przybyciem do Ciechocinka ppor. lek. Leszka Szawłowskiego, który był współorganizatorem I Zjazdu Laryngologów Wojskowych w Ciechocinku w 1962 roku, kolejne odbyły się 1970 i 1988 roku. Uczestniczyli w nich znani i cenieni profesorowie m.in.: Szymański, Małecki, Bystrzanowska, Czarnecki, Klajman, Borsuk.

Decyzją Szefa Służby Zdrowia MON z dnia 02.01.1962 roku doktor Szawłowski został pierwszym Ordynatorem Oddziału Laryngologicznego, a konsultantem naukowym został profesor Józef Borsuk, związany z Ciechocinkiem już w okresie międzywojennym (był asystentem profesora Jana Szmurły).

W 1962 roku  stanowisko Ordynatora Ośrodka Laryngologicznego w Ciechocinku przejął  kpt. lek. Szymon Kubiak (w 1968 r uzyskał w WAM doktorat z medycyny; w 1979 roku habilitował się).

W 1970 roku do współpracy włączony został foniatra Profesor Stanisław Klajman, który w 1974 roku przejął nadzór konsultacyjny i naukowy po zakończeniu 15-letniej współpracy z Profesorem Borsukiem.

Ostatnie 25 lat to kierowanie  Szpitalem przez pł rez, lek. Ireneusza Lelwica.

 

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele: Władz Państwa, Sejmu, Urzędu Marszałkowskiego, Duchowieństwa, Nauki i Służb Mundurowych, w tym, m.in.:

Wojciech Skurkiewicz- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej

 Dr Aurelia Ostrowska- Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

Prof. zw. dr hab. n. med. Jurek Olszewski – Dziekan Wydziału Wojskowo-Lekarskiego

 

Program uroczystości:

8.00- powitanie gości (recepcja  Szpitala)

9.00 –Msza Święta  w Kolegiacie  Św. Apostołów Piotra i Pawła

10.30-10.50 – przemarsz uczestników Jubileuszu do Teatru Letniego

10.50-11.00 – powitanie  Ministra  Obrony Narodowej i gości

11.10-14.00 – część oficjalna  uroczystości

14.00 – odsłonięcie  tablicy  pamiątkowej na ścianie  frontowej  budynku ,,Jubilat”

14.20 –zwiedzanie wystawy  związanej z historią Szpitala – w Galerii ,,Pod dachem nieba”

14.50- 19. 00 – uroczyste spotkanie  w kawiarni ,,Cztery pory roku”

15.00-19. 00 – część artystyczna (teren Szpitala  Muszla  Koncertowa)